1. GEOSYNCHRONOUS VERY-HIGH RESOLUTION RADIOMETER
    2. Geostationary VHRR
    3. Geosynchonous very high resolution radiometer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X