1. Global Virtual Time
  2. Ground Vibration Test
  3. Germinal vesicle transplantation
  4. Graft-versus-tumor
  5. Gateway Virtual Terminals
  6. Government - also gov, GOVT, G, Gov. and Gvmt
  7. Graft-versus-tumour
  8. Graft-vs-tumor
  9. Growing Victoria Together
  10. MORGAN STANLEY DEAN WITTER GOVERNMENT INCOME TRUST
  11. IATA code for Majors Airport, Greenville, Texas, United States

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X