1. Homogeneous-Charge, Compression Ignition
    2. HOMOGENOUS CHARGE COMPRESSION IGNITION
    3. Hardware Configuration Control Item

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X