1. Heteronuclear multiple bond correlation
  2. Heavy metal binding capacity
  3. Heteronuclear multiple bond connectivity
  4. Heteronuclear multiple bond coherence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X