1. Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A
    2. Hydroxymethylglutaryl-CoA
    3. Hydroxymethylglutaryl coenzyme A

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X