1. Integrated Services Digital Network DSL
    2. Integrated Services Digital Network Digital Subscriber Line
    3. ISDN Digital Subscriber Line

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X