1. International Forum on Advanced Mobile Phone Service Standards Technology
  2. International Forum on ANSI-41 Standards Technology
  3. Integrated Facility for Avionic System Testing
  4. International Forum on AMPS Standards Technology

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X