1. IGF-II/mannose-6-phosphate
    2. Insulin-like growth factor-II/mannose-6-phosphate

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X