1. IG kappa
    2. Immunoglobulin kappa light chain - also Igkappa
    3. Immunoglobulin kappa - also Igkappa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X