1. Input/Output Controller Chip
  2. Input/Output Channel Converter
  3. INPUT/OUTPUT CONTROL COMMAND
  4. INPUT/OUTPUT CONTROL CENTER
  5. International Options Clearing Corporation
  6. International Orthodox Christian Charities
  7. International Security Assistance Force Operations and Coordination Centre
  8. I/O Channel Controller

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X