1. Internal Operational Test and Evaluation
    2. Independent Operational Test and Evaluation
    3. Initial Operational Test and Evaluation - also IOTE and IOT & E

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X