1. Internetwork packet exchange/sequenced packet exchange
    2. IPX / Sequenced Packet eXchange - also IPXSPX
    3. Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X