1. ISDN User Part - also ISDNUP and ISUP
    2. Integrated Services Digital Network User Part - also ISDNUP and ISUP

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X