1. Interaural temporal differences
  2. Interaural time delays
  3. Internal tandem duplications - also ITD
  4. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS DATA SYSTEMS
  5. International Trade Data System
  6. Interaural temporal disparities
  7. Improved Technical Data System

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X