1. International Telecommunication Union Transmission
  2. International Telecommunication Union - Telecommunications
  3. International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization
  4. International Telecommunications Union Technical standards group
  5. ITU Telecommunications Union - Telecommunications Sector
  6. International Telecommunications Union - Technical
  7. ITU Telecommunications - also ITUT
  8. International Telecommunication Union - also ITU, IREG, ITAC, ITU-D, ITU-R, ITU-TSB and ITU-TSS

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X