1. K+-dependent p-nitrophenylphosphatase - also K+-NPPase
    2. K+-p-nitrophenyl phosphatase

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X