1. Karhunen-Loeve - also KL
  2. Kellgren-Lawrence
  3. Kullback-Leibler - also KL
  4. Kellgren and Lawrence - also K/L

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X