1. K-nearest neighbour - also KNN
    2. K-nearest neighbors - also KNN
    3. K-nearest neighbor - also kNN

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X