1. Knots Equivalent Air Speed
    2. Knots Equivalent Airspeed
    3. Knot Equivalent Air Speed

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X