1. Light - also LT, l and LGT
  2. Liver - also l, Li and Liv
  3. Long - also LG, L and LNG
  4. Long-wave-sensitive - also LWS
  5. Long-wavelength-sensitive - also LWS
  6. Low-molecular-weight - also low-mol-wt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X