1. Lysophosphatidylcholine - also lpc, lysoPC, lyso-PC, lysoPtdCho, LC, lyso-PtdCho and lyso-PTC
    2. L-palmitoylcarnitine

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X