1. L-type voltage-sensitive calcium channel
  2. L-type voltage-sensitive Ca2+ channel
  3. L-type voltage-sensitive calcium channels - also L-VSCCs
  4. L-type voltage-sensitive Ca channel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X