1. Local cerebral blood flows
  2. Local cerebral blood flow - also L-CBF
  3. Local CBF
  4. Local cortical blood flow - also lCoBF
  5. Left coronary blood flow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X