1. Long-distance PCR
    2. Ligation-dependent polymerase chain reaction
    3. Long-distance polymerase chain reaction

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X