1. Low Delay Code Excited Linear Predictive
    2. Low Delay CELP
    3. Low-Delay Code Excited Linear Prediction

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X