1. Land Disposal Facility
  2. Laser Doppler flowmetry - also LD
  3. Laser demonstration facility
  4. Laser Doppler flow
  5. Laser Doppler Flux
  6. Lightweight Digital Facsimile
  7. Linear discriminant function
  8. Linear driving force
  9. Laser Doppler fluxmetry
  10. Laplace transform damping factor
  11. Laser Doppler blood flow
  12. Laser Doppler flowmeter
  13. Laser Doppler fluximetry
  14. Latin American Discovery Fund, Inc.
  15. Lipoprotein-deficient fraction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X