1. LDL cholesterol - also LDL-chol
    2. Low density lipoprotein cholesterol - also ldl-c and LDL-cholesterol

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X