1. Leu-enkephalin - also Leu-ENK, LE, L-ENK and LEK
    2. Leucine-enkephalin - also leu-enk, L-Enk and leu-EK
    3. Leu5-enkephalin - also LE, Leu5-ENK and Leu-Enk

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X