1. M-chlorophenylbiguanide - also m-CPBG
    2. Meta-chlorophenylbiguanide

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X