1. Metal-Dielectric-Metal
  2. Manipulator Deployment Mechanism
  3. Mobile Device Management
  4. Multiplexer Demultiplexer
  5. Machine Debug Manager
  6. Master Data Management
  7. Media Device Manager
  8. Mass Democratic Movement
  9. Medium - also MED, M, MEM, MM, mu, MD and Med.
  10. Medical Decision Making
  11. Mal de Meleda
  12. Médecins du Monde
  13. Marihuana-derived material
  14. IATA code for Marshall Don Hunter Sr Airport, Marshall, Alaska, United States
  15. MEDIUM4.COM, INC.
  16. Monocyte-derived macrophages - also MDMs, MDMac and M/M

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X