1. Map/Erk kinase 1
  2. MAP kinase kinase 1
  3. Mitogen-activated protein kinase kinase 1 - also MKK1 and MAPKK1
  4. MAPK/ERK kinase 1

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X