1. Multicolour fluorescence in situ hybridization
  2. Multicolor fluorescence in situ hybridization - also M-FISH
  3. Multiplex fluorescence in situ hybridization - also M-FISH
  4. Multicolor FISH - also M-FISH
  5. Multiplex fluorescent in situ hybridyzation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X