1. Multiple Frequency Shift Keying
  2. Multi Frequency Shift Keying
  3. Minimum Frequency Shift Keying
  4. Multiple Frequency-Shift Keying

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X