1. Methylguanine methyltransferase
    2. Management - also MGT, man., mngmt, MM and M
    3. Methylguanine-DNA methyltransferase

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X