1. Military Specification - also MIL SPEC and MIL-SPEC
    2. Military Specifications - also MILSPECS, MIL SPEC and MS

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X