1. Maximal voluntary isometric contractions - also MVC, MVCs and MVIC
    2. Maximum voluntary isometric contractions - also MVC

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X