1. Met-enkephalin - also ME, MENK, m-ENK, MEK, MET and Met-EK
    2. Methionine-enkephalin - also ME, M-ENK, MENK, MET and MEK

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X