1. N-acetoxy-2-fluorenylacetamide
    2. N-acetoxy-N-2-fluorenylacetamide

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X