1. N-terminal pro-brain natriuretic peptide - also NT-proBNP and NT-pro-BNP
    2. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide - also Nt-proBNP
    3. N-terminal BNP

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X