1. Not Available - also NA
  2. No advice
  3. Next Assembly - also na
  4. No Account
  5. Not authorized - also NA
  6. Not Acceptable - also NA
  7. New Account - also NA
  8. No answer
  9. Not Affiliated
  10. Not Applicable/Available

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X