1. Non-Smoker - also NS
  2. North/South
  3. Normal saline - also ns
  4. Not sufficient funds - also NSF
  5. No shit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X