1. N-acetoxy-2-acetylaminofluorene - also N-AcO-AAF, N-acetoxy-AAF and N-Ac-AAF

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X