1. Negative Acknowledge - also NA and NAK
  2. Negative ACKnowedgement
  3. Negative Acknowledgement - also NAK
  4. Negative Acknowledgment - also NAK, NAK-NS and NAK-NU

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X