1. Nitrobenzylmercaptopurine riboside
    2. Nitro-benzyl-mercapto-purine-ribose
    3. Nitrobenzylmercaptopurine ribonucleoside

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X