1. Networked Business Object
  2. IATA code for Jomo Kenyatta International Airport, Nairobi, Kenya
  3. Natural bond orbital
  4. Natural bond orbitals
  5. Natural bond order
  6. Neuberger Berman New York Intermediate Municipal Fund Inc.
  7. Nile Basin Organization
  8. Normobaric oxygen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X