1. Na+/Ca2+-K+ exchanger
  2. Na/Ca-K exchanger
  3. Na exchanger - also NHE and NCX
  4. Na-Ca+K exchanger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X