1. National Data Center
  2. Normalized Device Coordinates
  3. National Destination Code
  4. Network Data Collection
  5. National Defense Council
  6. National Dairy Council
  7. NATO Defense College - also NADEFCOL
  8. National Development Corporation
  9. National Data Centre
  10. NASA Data Center
  11. National Dialogue of Cancer
  12. National Diving Council
  13. National Drug Code
  14. National Dispatch Center
  15. Naval Doctrine Command
  16. NDCHEALTH CORPORATION

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X