1. N-nitroso-N-methylbenzylamine - also NMBzA
  2. N-nitrosomethylbenzylamine - also NMBzA and NMBeA
  3. Neuromuscular blocking agent - also NBA
  4. Neuromuscular blocking agents - also NMBAs, NMBs and NMB

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X