1. Non-Return to Zero Inverted
  2. Non Return to Zero Invert
  3. Non Return to Zero Inverted
  4. Non-Return-to-Zero, Invert to ones
  5. NonReturn to Zero Inverted
  6. NRZ Inverted

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X