1. O-polysaccharide - also OPS
    2. O-specific polysaccharide - also O-SP and OPS
    3. O-antigenic polysaccharide

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X